นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและคืนเงิน

  1. สินค้ารับประกัน 15 วันหลังจากวันที่ซื้อ ท่านสามารถนำสินค้าที่ซื้อจากสาขาของ JYSK ที่ใดก็ได้มาคืนได้ที่สาขาโดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังอยู่ในบรรจุภัณท์เดิม โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วย

   การจ่ายเงินคืนจะดำเนินการตามรูปแบบเดียวกับที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า

   • สินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสด
   • สินค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าจะได้รับคืนเครดิตในบัตรที่ใช้ชำระเงิน โดยต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินมาแสดงเมื่อมาคืนสินค้า
  2. สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  3. นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้าใน 15 วัน ไม่ครอบคลุมถึง เครื่องนอนที่ผ่านการใช้งาน (เครื่องนอนทุกชนิด ผ้านวม ปลอกผ้านวม หมอน ซองหมอน หมอนข้าง และปลอกหมอนข้าง) สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวที่ผ่านการใช้งาน อาทิเช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า สินค้าเครื่องใช้ในห้องน้ำที่ผ่านการใช้งาน อาทิเช่น แปรงขัดห้องน้ำ โหลใส่แชมพู สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท สินค้าที่เกิดความสึกหรอจากการใช้งานปกติ สินค้าที่ประกอบผิดวิธี และสินค้าที่ชำรุดเสียหายหลังนำออกจากสโตร์

  4. ในกรณีที่แกะสินค้าเพื่อใช้งานแล้วหรือสินค้าได้มีการประกอบและติดตั้งแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนสินค้า โดยสาเหตุไม่ใช่ปัญหาจากผลิตภัณท์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 30% จากราคาสินค้านั้น

  5. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้*
  6. การเปลี่ยน - คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

  7. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า CLEARANCE SALE
  9. การผ่อนชำระสินค้าไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้

  10. ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

* สินค้า Online จะถูกหักค่าขนส่งสินค้าและค่าดำเนินการ ในกรณีที่ลููกค้าต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า