นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ให้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในวิธีการเก็บรวบรวม และการนำข้อมูลของท่านไปใช้ เพื่อให้เกิดบริการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการและเหมาะสม บริษัทฯจะดูแลข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมจากท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากบริษัทในเครือบุญถาวร โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บนั้นจะเป็นข้อมูลชื่อ ข้อมูลของการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาชีพ ลักษณะที่พักอาศัย รวมถึงข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เป็นระยะในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ข่าวสาร โฆษณา และกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jyskthailand.comจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้รับบริษัทฯ จะดูแลรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของข้อมูล อาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ โดยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ ไอพีแอดเดรส จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนา เว็บไซต์ การบริการและสินค้า ให้ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถอัปเดต เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และท่านอาจมีสิทธิ์ขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งจะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปโดยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อที่ JYSK Callcenter 021691221 หรือส่งอีเมลมาที่ contact@jyskthailand.com

การจัดการบัญชี

  • หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ กรุณาติดต่อแอดมินทางอินบ็อกแฟนเพจ JYSK Thailand 

            (*หลังจากลบบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานบัญชีของคุณได้อีก)